Mer’ end Klaver tilbyder spot på holdundervisning:

Mer’ end Klaver

– som oplæg

målgruppe: hele musikskolen                              

Få et indblik i fordelene ved at undervise flere sammen. I konkrete metodikker, der gør det nemt at være lærer for flere

Holdundervisning, hvor alle bidrager og får udbytte og hvor teamwork er nøgleordet

45 minutters oplæg og herefter 20-30 minutter til spørgsmål og debat

 Mer’ end Klaver

 – som seminar (Primo)

Målgruppe: instrumentallærere med ingen eller nogen erfaring med holdundervisning

 3 timer, hvor…

  • vi virkelig får fingrene i de fælles aktiviteter som fx musikalske opgaver, spil og konkurrencer, jeg anvender i min undervisning.
  • alle går hjem med masser af idéer og redskaber til deres egen undervisning
  • alle bliver inspireret til at videreudvikle deres egen holdundervisningspraksis

“Hands-on” er vigtigt, når man skal lære nyt og huske det. Mit seminar er meget “hands-on”

NB: Det er slet ikke et must med et klaverlaboratorium for at få glæde af mit seminar

Mer’ end Klaver

– som oplæg efterfulgt af gruppearbejde

Målgruppe: hele musikskolen

2 timers spot på holdundervisningen

Oplæg om emnet efterfulgt af gruppearbejde, hvor tanker og idéer deles

Slutteligt plenum, hvor vi samler trådene og lærer fra hinanden

Mer’ end Klaver

– som seminar (Sekundo)

Målgruppe: lærere med lidt eller nogen erfaring i holdundervisning

 3 timers seminar, hvor…

*vi udveksler erfaringer og materialer

*vi tager konkrete eksempler fra vores hverdag, som vi debatterer udfra

Emner som fx groth & fixed mindset, diversiteter, relationskompetence, metakognitivitet, differentieret undervisning, fra topstyrer til tovholder, uformel læring mm

Et seminar, hvor alle bidrager, og alle får udbytte

Mer’ end Klaver

 – som 1-1 konsulent

Målgruppe: den enkelte instrumentallærer

Fx som opfølgning på et seminar vil jeg kunne bruges som konsulent i det omfang, det er er ønsket. Sessioner af 1 times varighed. 1 til 1 sparring. Via telefon eller Skype

 

Mer’ end Klaver

– som temadag

Målgruppe: hele musikskolen

6 timer

Oplæg, gruppearbejde, afprøvning af materialer, debat, icebreakers, reflektion og vidensdeling

 

Mer’ end Klaver

– som proceskonsulent

Målgruppe: lille gruppe, større gruppe eller hele musikskolen

I efteråret 2020 læser jeg “Den Professionelle Proceskonsulent” på VIA, som jeg afsluttede dec. 2020 med et 12-tal:-)

Jeg har fået en masse værktøjer at arbejde med i forhold til at facilitere processer. Desuden masser af viden om coaching, diversiteter, systemisk tænkning, dialog på tværs af organisationen samt konflikhåndtering.

Proceskonsulentens opgave er at facilitere en fælles meningsskabelse frem, der kan skabe mere kvalificerede og holdbare løsninger.