Gitte Overmark Mortensen delte gavmildt sine store erfaringer med holdundervisning på en måde, der virkede
positiv og inspirerende for vores studerende.
Gitte viste hvordan det at flere børn er sammen om at lære kan bruges som en ressource, ikke mindst for begyndere.